Jirka Esser

Postůj, vteřino, jsi tak krásná… …a to je právě kouzlo fotografie: zachytit neopakovatelný okamžik. O to se svými snímky snažím. Nemám příliš v lásce aranžované záběry a své snímky se snažím dodatečně upravovat jen v nezbytně nutné míře. Prostě co na snímku není v okamžiku stisku spouště, už tam nikdy nedostanu… Nezříkám …

celý text